Make your own free website on Tripod.com

 

 
MATLAMAT & OBJEKTIF
 
         
 

   Untuk menggalakkan remaja mengamalkan dan membentuk amalan serta cara hidup yang sihat berlandaskan akhlak yang mulia

 

  Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran remaja tentang bahayanya jangkitan HIV dan AIDS.

 

  Menyemai sifat-sifat serta unsur-unsur demokrasi dalaman bagi generasi muda.

 

  Menggalakkan sikap bekerjasama serta saling bantu-membantu.

 

  Mampu dalam mewujudkan suasana latihan amali bagi memperaktikkan teknik-teknik pengurusan dan pentadbiran

 

Mengasah bakat kepimpinan dikalangan generasi muda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
        
Tugas-tugas Biro
     
             

BIRO AGAMA   

Memberi nasihat dan pandangan yang berkaitan dengan agama serta menyedarkan remaja betapa pentingnya agama dalam diri masing-masing kerana semua makhlik didunia ini tidak akan kekal abadi

 

BIRO KOMUNIKASI   

Sentiasa akan mencari jalan untuk mendapatkan tajaan dari mana-mana pihak untuk memantapkan lagi perjalanan kelab serta mencari jalan untuk menarik lebih ramai ahli untuk menyertai kelab ini.

 

BIRO ENTERPRENEURS   

Memikirkan cara yang terbaik untuk menolong kelab menambahkan wang tabungan juga menolong ahli-ahli sekiranya memerlukan bantuan, contohnya jika ada kes-kes kebakaran, kematian dan seumpamanya

 

BIRO SUKAN DAN KEBAJIKAN   

Sentiasa memastikan ahli-ahli yang berdaftar menadapat keutamaan dalam apa jua aktiviti yang akan dijalankan , Ianya juga berperanan untuk membentuk beberapa pasukan dalam beberapa jenis permainan supaya kelab Prostar Daerah Yan akan sentiasa kelihatan aktif jika tiada apa-apa program yang akan dianjurkan oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri

 

             
             
             
             
             
             

Home